Home » Activiteiten

Activiteiten

Imkers Denekamp kent jaarlijks diverse activiteiten. Deze activiteiten worden door de vereniging zelf of worden landelijk door Imkers Nederland zie https://www.imkersnederland.nl/agenda georganiseerd. De onderstaande activiteiten zijn voor leden en andere belangstellenden toegankelijk.

Diverse activiteiten in verenigingsverband moet de band met elkaar versterken en is tevens leerzaam.
Diverse activiteiten in verenigingsverband moet de band met elkaar versterken en is tevens leerzaam.

De volgende activiteiten worden door ons aangeboden:

Open imkerijdagen

Elk jaar is er openhuis bij imkers Denekamp. Van honing slingeren tot het bijenvolk gezond houden: imkers vertellen alles over de bij en hun rol als imker. Voor geïnteresseerden is dit een mogelijkheid, kennis te maken met de imker en zijn bijen (Voor meer informatie zie open Imkerijdagen ). Kijk in de agenda of er open imkerijdagen gepland staat.

NL Doet

Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote vrijwilligersactie. NLdoet zet de vrijwillige inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een dag vrijwilligerswerk te doen en zo te ervaren wat ertoe doen als vrijwilliger met je doet!(Voor meer informatie zie NL Doet ). Kijk in de agenda of Imkers Denekamp er aan deelneemt.  

Imkercafé

Een Imkercafé is de plek om kennis te nemen van alle vragen die spelen op en rond de bijenstand. Imkers ontmoeten elkaar en er wordt een thema besproken. Beginnende en gevorderde imkers zijn van harte welkom. Maar belangstellenden mogen ook aanschuiven. Vooral een avond voor de startende imker die informatie kan opdoen en zijn ervaringen kan delen met de imkers die al wat jaren meelopen in de imkerij. Maar de ervaren imker kan ook steeds weer leren van zijn collega’s. Want besef goed “bij imkeren ben je nooit uitgeleerd!” Er is geen jaar hetzelfde. Kijk in de agenda of er een Imkercafé gepland staat.

Cursussen

Overweegt u bijen te gaan houden, of wilt u graag alles weten over bijen? imkers Denekamp geeft diverse cursussen voor beginnende imkers. algemene- en opleidingsinformatie vind u hier