Home » Imker worden? » Cursussen » Basiscursus

Basiscursus

Bent u geïnteresseerd in de natuur en spreekt het bijenhouden u aan dan kunt u via Imkers Denekamp de basiscursus bijenhouden volgen.

Het is niet alleen een nuttige, maar ook zeker een hele leuke hobby. Bezig zijn met de natuur, levende dieren die hun “ding” doen waar jij getuige van kunt zijn en….het levert je vaak ook nog heerlijke honing op ook. Dus als je dit interessant vindt en een leuke uitdaging, nodigen we je van harte uit te beginnen bij het begin: volg een cursus bijenhouden. Je leert alles over bijenhouden en je zult merken hoe leuk het is om, samen met anderen,  van de bijen te genieten!   Tijdens deze cursus wordt er gedurende jaar de ontwikkeling van een bijenvolk gevolgd.

Basiscursus (cursusomschrijving)

De cursus is praktisch gericht. Gedurende cursus maakt de cursist diverse opdrachten. Hierdoor zal de cursist bewust worden hoe er in een bijenvolk gewerkt wordt zonder deze al te veel te storen. Dit is wenselijk voor zowel het volk als de cursist/imker. Daarnaast wordt er aan de hand van theorielessen aandacht besteed aan verbreding en verdieping van het bijenhouden. Thema's zijn: Evolutie en geschiedenis van het bijenhouden, Voedsel, Biologie, ontwikkeling van een bijenvolk door het jaar heen, Bijengezondheid, materiaal/gereedschapskennis en wet en regelgeving. Dit alles wordt aangeboden via een digitaal leersysteem en cursus / opdrachtboeken.
De cursus is opgebouwd uit 17 modules en bestaat 22 lessen die in verschillende vormen worden aangeboden, hierbij kun je denken aan 13 praktijklessen, 5 theorielessen en 1 a 2 excursies 1a 2 praktijkdagen. De volgende 17 modules worden aangeboden:
 • 0. Geschiedenis bijenhouderij;
 • 1. Voedsel als primaire levensvoorwaarde;
 • 2. Quick scan van het volk;
 • 3. Imkerbenodigheden;
 • 4. Voorjaarsinspectie + ruimte geven;
 • 5. Controle op zwermplannen;
 • 6. Kunstzwerm maken;
 • 7. Luisteren en koninginnen laten inlopen;
 • 8. Inspectie volk op moergoed;
 • 9. Zomerverzorging;
 • 10. Honingoogsten;
 • 11. Volken verenigen;
 • 12. Bijengezondheid en varroa;
 • 13. Bijengezondheid en hygiënische werken;
 • 14. Bijvoeren en inwinteren;
 • 15. Evolutie en biologie van de honingbij;
 • 16. Imker en de wet.
Wat iemand die de cursus heeft afgerond, weet, kan en kan uitvoeren staat in de eindtermen van de basiscursus; deze eindtermen vind je HIER
Voor deze cursus is geen voorkennis over bijen en planten vereist, wel kan een kennismakingscursus wenselijk zijn. De cursist moet over een computer beschikken met Microsoft Word, Microsoft Powerpoint en internet en (veel lesstof wordt digitaal aangeboden).
De cursus wordt op de maandagavonden gegeven in Denekamp (tijden in overleg met de groep). De cursus start half juli 2024 en eindigt half juli 2025.
Gedurende de cursus zijn er door het jaar verschillende toets momenten. Daarnaast zal ook de inzit meewegen in de beoordeling en zal de cursist 80% van alle lessen moeten volgen. De praktijkvaardigheden worden getoetst aan de hand van de praktijkopdrachten die in de lesstand worden uitgevoerd. De theoretische kennis wordt getoetst door het afnemen van een digitaal examen. Wanneer alle delen met succes worden afgerond heeft de cursist recht op het landelijk diploma "Basiscursus bijenhouden" uitgegeven door Imkers Nederland