Home

Imkervereniging Denekamp

Verantwoordelijk imkeren

Imkers in Denekamp gaan respectvol om met hun bijenvolken, nemen de tijd en werken rustig terwijl ze genieten van de wondere wereld waarin ze betrokken worden. Onze bijenvolken zijn kwetsbaar en hebben het in de teruggedrongen natuur steeds moeilijker. We proberen daarom vooral de natuurlijke ontwikkelingen in onze bijenvolken te volgen. 

Missie en doelen

De imkervereniging afdeling Denekamp ijvert voor een manier van bijenhouden met respect voor de honingbij  en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. We willen een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met anderen  die deze doelstelling delen.

Onze centrale aandachtspunten zijn:

  • Het verspreiden van informatie over imkermethodes waarin de bij centraal staat;
  • Het ontwikkelen van inzichten over de honingbij die vertrekken vanuit haar eigen natuurlijk gedrag en deze bekend maken als een waardevol en nuttig alternatief.
  • Het ondersteunen van (beginnende) imkers die concrete vragen hebben over bijenhouden.
  • Burgers/belangstellenden de meerwaarde van bijen, in het bijzonder de honingbij laten ondervinden en zo nodig ondersteunen.