Sterfte onder bijenvolken.

Bijensterfte is een indicator voor alle bestuivende insecten en de imkers zijn de eersten die dit opmerken. Volgens bijgevoegd artikel is de weg die gevolgd moet worden die van het stuifmeel. We moeten zorgen voor een rijk en gevarieerd aanbod voor onze insecten het jaar rond, De nadruk moet nu liggen op het najaarsaanbod, waarin de natuur wel een helpende hand kan gebruiken.
Dit is ook onze insteek bij de NLDoet dag!!!!

Plantengids met nuttige naarjaarsdrachten: http://www.bieenkorf.be/plantengids.htm

Imkerpedia Drachtplanten: https://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Drachtplanten