Oxalen in de maand December.

December is bij uitstek de maand voor het oxalen met een verdamper.
We hebben in deze maand nauwelijks tot geen broed meer in de bijenkasten. Hierdoor zitten alle nog aanwezige varroamijten op de bijen. Dit maakt de mijten bijzonder kwetsbaar, want ze worden niet meer beschermd in het broed.
De bestrijding meer gericht is op de toekomst dan op het heden. De vorming van de langlevende winterbijen ligt al achter ons. Is die populatie in de afgelopen weken te klein of te zwak geworden, dan helpt de oxaalzuurbehandeling echt niet dit volkje de winter door te komen. Daar is het al te laat voor. De oxaalzuurbehandeling geeft het volk echter wel een redelijke schone start in het komende voorjaar.
Onderzoek gaf aan dat het sublimeren niet schadelijk is voor de bijen, ook niet in grotere doses. Dat was wel het geval bij de andere toepassingen van oxaalzuur. Zoals druppelen en sproeien.
De mijtenval na sublimatie

Opvallend: Na de vorstperiode nam de mijtenval bij de meeste kasten weer toe.

We zien dat de mijtenval dit jaar over het algemeen lager is dan vorig jaar. Wat hiervan de reden is weet ik niet zeker, maar ik denk dat het komt doordat ik mijn koninginnen vervangen heb door koninginnen met betere “VSH” eigenschappen. VSH staat voor ‘Varroa Sensitive Hygiene’, het hygiënisch gedrag waarmee hygiënische bijenwerksters het door varroamijten besmette gesloten broed weten te herkennen (door het celdeksel heen) en dit openen en uitruimen. Deze VSH wordt veelal beschouwd als één van de belangrijke gedragingen die een bijenvolk helpen resistent tegen varroa-mijten te worden.

Geef een reactie